Farnosť Svätého Ladislava

stacks_image_7Dejiny farnosti:

Terajšia stavba kostola sv. Ladislava bola postavená na staršom základe v roku 1678. V prvej polovici 19. storočia bol kostol upravovaný a v rokoch 1936 – 1937 prestavaný do dnešnej podoby. Kostol je jednoloďový s rovným uzáverom presbytéria.
Presbytérium pôvodného kostola, ktoré sa po prestavbe roku 1937 stalo bočnou kaplnkou orientovanou na východ, je polygonálne uzavreté, má valenú klenbu s lunetami a jedno pole krížovej hrebienkovej klenby. Nová loď, stavaná priečne k pôvodnej stavbe, má kazetový strop. Na západnej strane kostola je predstavaná pôvodná veža členená cizénami a nárožnou bosážou, krytá ihlancom. Vnútorné zariadenie kostola je súčasné s novou stavbou kostola. Oltár pôvodného presbytéria (teraz bočnej kaplnky) je klasicistický s obrazom sv. Ladislava, z druhej polovice 18. storočia.
Druhou významnejšou stavbou v obci je budova fary. Podľa písomných správ musela stáť už v stredoveku. Dnešná budova fary, s pôdorysom do tvaru L, pochádza pravdepodobne zo začiatku 19. storočia. Nie je vylúčené, že stojí na stredovekých základoch.

(Prevzaté zo stránky obce Veľká Paka)