Kontakt

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Veľká Paka

Veľká Paka 172
930 51 Veľká Paka

IČO: 34016295
DIČ: 2021132278

tel. číslo: (031) 55 86 323
e-mail: velkapaka@fara.sk

Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa a.s.
číslo účtu: 5015474594/0900